رازهای درست ریشه یابی در eft


✅ نشانه های سلامت عاطفی

یکی از راههای ریشه یابی در ای اف تی ارزیابی میزان آسیب وارد شده به ما در جریان سال های نخست زندگی در این ۴ طیف است .

  1. عشق به خویشتن
  2. صداقت
  3. برقراری ارتباط
  4. اعتماد

در ادامه هر یک از طیفهای زیر را بررسی و سپس پرسشنامه هایی را برای سنجش میزان آسیب به آنها ارائه میدهیم تا به شما عزیزان در پیدا کردن ریشه مسائل کمک نماید.

عشق به خویشتن

عشق به خویشتن خصوصیتی است که مشخص میکند تا چه میزان قادریم با خودمان دوست باشیم و از خود حمایت کنیم.

۱.وقتی با غریبه ای روبرو میشویم و متوجه میشویم چیزهایی دارد که ما نداریم با چه سرعتی احساس بدبختی میکنیم و چقدر طول می کشه تا مطمئن بشیم شخصیت مطلوب و داشته های ما هم ارزشمند هستند؟

۲.وقتی شخص دیگه ای ما رو تحقیر یا ناامید میکنه آیا میتونیم پشت این تحقیر بدخواهی و بی عاطفگی فرد رو ببینیم یا در هم می شکنیم و ته دلمون قضاوت دشمنان رو درست میدونیم ؟

۳.در روابط ،آیا آنقدر عشق به خویشتن داریم که از یک رابطه سوء استفاده گرانه بیرون بیاییم؟

۴.آیا خود را حقیر می پنداریم و باور داریم که آسیبهایی که میخوریم حق ماست؟

۵.آیا جرات پذیرش اشتباهات را داریم؟یااعتراف به گناه ما رو تا مرز پوچی میبره؟

۶.آیا در محل کار میتونیم خواهان پاداشهایی باشیم که مستحق آنها هستیم؟

۷.آیا میتونیم براحتی نه بگیم و یا خوشنود کردن کورکورانه دیگران الویت ماست؟

صداقت و راستی

یکی از کلیدهای مهم هویت عاطفی ما صداقت و راستی میباشد.
و یکی از #اصول_موفقیت_در_ای_اف_ تی داشتن صداقت بیرحمانه در مورد شناخت خویشتن است.

۱.چقدر میتوانیم واقعیت درونی خودمان را ببینیم؟خصوصا وقتی که واقعیت وجودی مان چندان دلپسند نباشد؟

۲.آیا میتوانیم به گوشه کنارهای تاریک تر و تلخ تر ذهنمان سرک بکشیم بی آنکه به خود بلرزیم؟

۳.آیا میتوانیم اشتباهاتمان را بپذیریم؟

۴.آیا میتوانیم حسادت ها،غم هاو سردرگمی هایمان را بپذیریم؟

۵.چقدر حاضریم در حضور دیگران چیزی جدید بیاموزیم؟

۶.آیا لازم است همیشه دور خودمان سنگری دفاعی بکشیم و هر گونه نقد به یکی از جنبه های وجودمان را به منزله ی حمله ای به تمام وجودمان تلقی کنیم؟

۷.وقتی از سوی دیگران بازخوردی دریافت میکنیم با چه سرعتی دور خودمان حصار میکشیم؟

ارتباط

توجه به نوع ارتباط یکی از مولفه های سلامت عاطفی ماست.

۱.وقتی دیگران ما را خشمگین میکنند،آیا حس میکنیم در میان نهادن حال درونی مان کار درستی است یا نه؟

۲.آیا جزو افراد بد اخم هستیم؟به عبارتی وقتی پاسخ مطلوبمان را دریافت نمی کنیم به سرعت سکوتی پرخاش جویانه میکنیم؟

۳.آیا میتوانیم واقعا تصورش را بکنیم که دیگران لزوما انسانهایی شرور یا احمق نیستند؟

۴.تا چه حدی پذیرای این واقعیت هستیم که دیگران حق دارند ما را درک نکنند؟

۵.آیا درد و زخم ها را با خشم های غیر سازنده بر سر اطرافیان بیگناه هوار میکنیم؟

۶.آیا میتوانیم به قدر کافی آرام باشیم تا به دیگران چیزی بیاموزیم؟

۷.آیا میتوانیم سرخوردگی هایمان را در قالب کلمات به زبان آوریم؟

توکل(اعتماد به جهان هستی)

توکل در مفهوم هویت عاطفی یعنی این که بر اساس احساسات غریزی مان ،ما و دیگران و کلیت جهان چقدر در امنیت و چقدر در معرض خطر هستیم.

۱.در ارتباط با دیگران ،چقدر به افراد مظنونیم که اصل نیتشان این است که ما را به دام بیندازند؟

۲.آیا به نظرمان غریبه ها عموما افرادی دلپسندند یا نفرت انگیز؟

۳.آیا تصور کلی مان این است که آشنایان جدید از ما خوششان میاید یا این که ما را آزار خواهند داد؟

۴.میزان اعتمادی که در یک رابطه عاشقانه وجود دارد تعیین کننده شدت اضطراب ما در باره آینده رابطه مان است.آیا دائما از خود می پرسیم اگر مرا رها کند دوباره برمیگردد؟

۵.در رابطه چقدر کنترل گرانه عمل میکنیم؟آیا چنین رفتارهایی ناشی از نوعی عدم اعتماد به طرف مقابل است؟

۶.چقدر میتوانیم ریسک کنیم؟آیا میتوانیم به غریبه ای نزدیک شویم که چهره ای جذاب دارد؟

۷.آیا جهان را آنقدر بخشنده و منطقی میبینیم که یک فرصت طلایی به ما داده شود یا تصور میکنیم تقدیرمان است که برای همیشه زیر دست و فقیری سر به زیر بمانیم؟

ریشه یابی ای اف تی

در ادامه پستهای قبلی برای ریشه یابی مسائلتون در ای اف تی به پرسش نامه ی #هویت_عاطفی بین ۱ تا ۵ نمره دهید.

۱ = اصلا درست نیست.
۲ =به طور کلی درست نیست .امامقداری از حقیقت در آن وجود دارد.
۳ =نمیدانم ،شاید آری شاید نه .
۴ =نسبتا درست است، اما قدری تردید دارم.
۵ =بله ، کاملا درست است.

عشق به خویشتن

۱. اگر دیگران بدانند که در اعماق وجودم واقعا چه آدمی هستم ،شوکه میشوند.

۲ .خجالت میکشم که بپرسم سرویس بهداشتی کجاست.

۳. واقعا احساس آشفتگی میکنم وقتی کسی که دوستش دارم کم کم نسبت به من محبت پیدا میکند.

۴ .گاهی حس میکنم قدری زننده ام .

۵.وقتی دیگران بر تو مهر تایید میزنند، بخش زیادی از این تایید به دلیل دستاوردهایی است که داشته ای.

در ادامه متن قبلی برای ریشه یابی مسائلتون در ای اف تی به پرسش نامه ی #هویت_عاطفی بین ۱ تا ۵ نمره دهید.

۱ = اصلا درست نیست.
۲ =به طور کلی درست نیست .امامقداری از حقیقت در آن وجود دارد.
۳ =نمیدانم ،شاید آری شاید نه .
۴ =نسبتا درست است، اما قدری تردید دارم.
۵ =بله ، کاملا درست است.

صداقت و راستی

۱. افراد عادت دارند زیادی فکر کنند.

۲.من آدم حسودی نیستم.

۳.اساسا ذهن و روان سالمی دارم.

۴.به طور کلی برای بازخوردها ارزشی قائل نیستم،زیرا اکثر بازخوردهایی که میگیرم واقعا دچار خطا هستند.

۵.این روزها “چرت و پرت های روانشناسی” همه جا را پر کرده است.

در ادامه پستهای قبلی برای ریشه یابی مسائلتون در ای اف تی به پرسش نامه ی #هویت_عاطفی بین ۱ تا ۵ نمره دهید.

۱ = اصلا درست نیست.
۲ =به طور کلی درست نیست .امامقداری از حقیقت در آن وجود دارد.
۳ =نمیدانم ،شاید آری شاید نه .
۴ =نسبتا درست است، اما قدری تردید دارم.
۵ =بله ، کاملا درست است.

ارتباط

۱.نزدیکانتان طبیعتا باید بتوانند در بسیاری مشکلات،تو را بخوبی درک کنند.

۲.وقتی دیگران درباره من دچار سوء تفاهم میشوند، نیاز به تنهایی پیدا میکنم.

۳.من معلم خوبی نیستم.

۴.هر از گاهی بد اخمی میکنم.

۵.وقتی تلاشت را میکنی که چیزی را توضیح دهی،دیگران به ندرت “قضیه را میگیرند “.

ریشه یابی ای اف تی

در ادامه پستهای قبلی برای ریشه یابی مسائلتون در ای اف تی به پرسش نامه ی #هویت_عاطفی بین ۱ تا ۵ نمره دهید.

۱ = اصلا درست نیست.
۲ =به طور کلی درست نیست .امامقداری از حقیقت در آن وجود دارد.
۳ =نمیدانم ،شاید آری شاید نه .
۴ =نسبتا درست است، اما قدری تردید دارم.
۵ =بله ، کاملا درست است.

توکل(اعتماد به هستی)

۱.آخر کار عاقبت خوشی در انتظار ما نیست.

۲.درباره سلامتیم نگرانم
3.تمدن بشر واقعا شکننده و آسیب پذیر است.

۴.وقتی کسی دیر میکند،گاهی به خودم میگویم شاید مرده باشد.

۵.اگر حواست را جمع نکنی،دیگران سرت کلاه خواهند گذاشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.